Informacja o dotacji


Tisso-Toys MARCIN BANACH
Mikołaja Reja 3/5 m.38, 02-053 Warszawa
Mikołaja Reja 3/5 m.38, 02-053 Warszawa

  uzyskało wsparcie z
obtained a support in

PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA
Operational Programme - Innovative Economy

 w ramach działania
under the project

  6.1 Paszport do Eksportu
Passport to Exports Measure 6.1 OP IE

 Na Wdrożenie planu rozwoju eksportu przez firmę Tisso-Toys Marcin Banach
of
Implementation of the Export Development Plan for Tisso-Toys Marcin Banach

 Projekt  współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej
Project co-financed with European Union funds

 Wartość projektu 528 360,38 PLN. Wartość wkładu finansowego 396 895,28 PLN.
The project value 528 360,38 PLN. The value of a financial contribution 396 895,28 PLN.

 Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Inwestujemy w waszą przyszłość

European Funds - for the development of innovative economy
Investing in your future

 

 

Script logo